مقدار فرکانس ناحیه تشدید

سلام مهندس عزیز .در مورده فرکانس تشدید سوالم این بود که من اینطور برداشت کردم که بر اثر تحرکات مکانیکی موتور ما در فرکانس تشدیدکار نکنه تا شفت موتور یا امثال اینا اسیب نبینن درست برداشت کردم؟این ارتشاعات سیستم میکانیکی منشا کجاس؟واز کجا مقدار فرکانس ناحیه تشدید رو بدست بیاریم
ممنون

سلام
سپاس از همراهی شما
فرکانس تشدید در هر سیستم، وابسته به ماهیت سیستم و متغیر های مکانیکی اون سیستم هست.
در هر کاربرد، با توجه به مشخصه های مکانیکی سیستم، ممکنه فرکانسهایی وجود داشته باشه که عملکرد در اون فرکانسها به اجزائ سیستم آسیب بزنه.
در این حالتها با استفاده از مد jump frequency یا skip frequency میشه از ست شدن رفرنس فرکانس در فرکانس تشدید و آسیب احتمالی جلوگیری کرد.
برای به دست آوردن فرکانسهای تشدید، لازم هست که مدل دقیق سیستم مکانیکی رو به دست آورده و بر اساس مدل سیستم، فرکانس تشدید رو شناسایی کنید.

ممنون مهندس

@hamed224900#5902
سلام
سپاس از همراهی شما
فرکانس تشدید در هر سیستم، وابسته به ماهیت سیستم و متغیر های مکانیکی اون سیستم هست.
در هر کاربرد، با توجه به مشخصه های مکانیکی سیستم، ممکنه فرکانسهایی وجود داشته باشه که عملکرد در اون فرکانسها به اجزائ سیستم آسیب بزنه.
در این حالتها با استفاده از مد jump frequency یا skip frequency میشه از ست شدن رفرنس فرکانس در فرکانس تشدید و آسیب احتمالی جلوگیری کرد.
برای به دست آوردن فرکانسهای تشدید، لازم هست که مدل دقیق سیستم مکانیکی رو به دست آورده و بر اساس مدل سیستم، فرکانس تشدید رو شناسایی کنید.