خرید نشریه ۱۲۸

سلام با این مژده را به شما بدهم که کتاب راهنمای نشریات 128 و 172 تالیف اینجانب از نشر نوآور در مراحل آخر جهت چاپ می باشد. لطفا از انتشارات پیگیر باشید و برای آزمون نظام مهندسی تهیه فرمایید. شامل خلاصه مطالب مهم و مفید آزمونی موجود در نشریه های 128 و 172 و....

با عرض سلام
من در خریدن کتاب نشریه بین دو تا موسسه گیر کردم که کدوم یکی را تهیه کنم.
اولی راهنمای نشریه ۱۲۷ نوآوره
دومی هم نشریه ۱۲۸ کاشانه
که البته اولی خلاصه نشریه می باشد و دومی کتاب کامل نشریه است.
به نظرتون کدوم یکی را تهیه کنم برای ازمون نظارت مکانیک بهتر است.
با تشکر