استفاده از اعداد گشتاور جدول مبحث دهم

خواهشمندم
بله گشتاورهای مندرج در مبحث دهم قابل استناد هستند اما کار اصولی تر استفاده از جدول پیشنهادی سازنده است
البته اپلیکیشن هایی در این زمینه وجود دارد که میتوانید نصب و استفاده نمایید

@javidan#5131
سپاسگزارم استاد بابت زحمات و پاسخ به سوالات

سپاسگزارم از زحماتی که بابت پکیج پیچ و مهره کشیدین
جسارتا استاد اگه هیچ‌کدام از موارد مذکور ( روغنکاری یا گریسکاری ) برای پیچ و مهره نشده باشد آیا میتوان از اعداد گشتاور جدول مبحث دهم استفاده کنیم ؟