ابزاردقیق

سوال ۴ پاسخ در بسته

-علت نصب booster بر روی کنترل ولو چیست؟
-عوامل که باعث نوسان خروجی TTمی شود چیست؟
-دمایی ک ترموکوپل نشان میدهد کمتر از دمای واقعی است علت چیست؟
_چگونه میتوان از pt به جای pdt استفاده کرد؟
_اگر اپراتور به شما بگوید که مقدار فلوی نمایش داده شده ی مربوط به لاین مایع زیادتر از مقدار واقعی است.شما چگونه این شرایط را چک کرده و چه اقداماتی انجام میدهید.(فلومتر اخلاف فشاری)
استاد لطف میکنین جواب بدین🙊

سوال ۲ انتخاب response time خیلی کم‌، نصب اشتباه، اسیب دیدن سنسور

سوال ۵ پاسخ در بسته
لطفا بسته کامل و با دقت دیده شود

سوال ۳ یا تجهیز کالیبره نیست و باید zero و span رو تنظیم کرد یا سنسور آسیب دیده است

سوال اول‌ پاسخ در بسته ( هنگامی که هوای بیشتر جهت باز و بسته شدن لازم باشد)