فشار تست هیدرواستاتیک

با سلام
جناب آقای مهندس جهت انجام تست هیدرواستاتیک ذکر شده است که حداقل 1.5 برابر حداکثر فشار کاری پوسته تست انجام شود. از طرفی در فصل ششم مقدار ماکزیمم فشار مجاز (MACWP) برابر ماکزیمم فشار ساکشن به اضافه 1.1 اختلاف فشار تولیدی پمپ در نظر گرفته شده است. بنابراین چطور پوسته ای که برای MACWP (محاسبه شده با فرمول 6-8 کتاب) طراحی شده است، می تواند فشار تست هیدرواستاتیک (1.5 برابر MACWP) را تحمل کند؟؟

با سلام
پارامتر MACWPمربوط به حداکثر فشاری هست که در اون میشه از پوسته به صورت پیوسته بهره برداری کرد. این فشار در حداکثر دمای کارکرد پوسته یا همان MAWTگزارش میشه.این در حالی هست که فشار هیدروتست گذاراست و در دمای محیط گزارش میشه.
همچنین محاسبه ضخامت به گونه ای فرمول بندی شده که حداقل برای ۱.۵ برابر حداکثر فشار کاری پوسته مناسب باشه و اصطلاحا اون رو پاس کنه.