نصب ترنسمیتر در دمای 1500 درجه سانتیگراد

ببخشید در مکانی که دما 1500 درجه و بدون قابلیت دسترسی چه ترنسمیتری باید نصب شود

بدون قابلیت دسترسی رو متوجه نشدم!! شما میتونین سنسور رو در محل نصب کنین و بعد به کمک cabling ترنسمیتر ش رو دورتر نصب کنین
اگه مد نظرتون اینه که حتی امکان نصب هم مشکل دارد استفاده از پیرومتر رو توصیه می کنم