کاربرد پوزیشنر در کنترل ولو

خیر، سوال شما صحیح نیست، i/p بخشی از پوزیشنر است. وظیفه پوزیشنر دادن سیگنال فیدبک به کنترل روم نیست بلکه این قسمت به عنوان اپشن آن در نظر گرفته می شود، هر کنترل ولوی باید یک پوزیشنر داشته باشد. لطفا قسمت پوزیشنر در کنترل ولو رو مجددا مشاهده کنید. شیر کنترل اگه پوزیشنر نداشته باشد چگونه روی درصد های مشخص باز یا بسته شود؟!

آیا پوزیشنر فقط برای سیگنال فیدبک به اتاق کنترل استفاده میشه؟منظورم اینه که در جایی که نیازی به سیگنال فیدبک نباشه و وضعیت fail کنترل ولو هم در p&id مشخص نشده باشه یک شیر و یک actuator خالی کفایت میکنه؟اونوقت وظیفه i/p رو کی انجام میده؟