نوع رابط فلنج به ترانسمیتر

2020-12-26/1608975012-981085-image.png

فلنج قسمت ارتباطی ش با شیر ۲ اینچ هست و قسمت پشتش عموما نیم اینچ هست که می تونه با یه نیپل نیم اینچ به ترنسمیتر وصل بشه یا اگه ترنسمیتر شما کانکشن male نیم اینچ داشته باشه که مستقیما میتونه به فلنج رزوه ای شما پیچ بشه

توی هوکاپ لول ترانسمیتر اگه کانکشن 2" و تک کانکشن وصل شده باشه به وسل، نوع رابط از فلنج به ترانسمیتر چیه؟ تیوب یا نیپل؟ المنت تایپ دیافراگم ولی توی کانکشن دیافراگم رو مشخص نکرده فقط با شیر ایزوله و فلنج وصل شده به ترانسمیتر