محاسبه طول تیوب برای نقشه هوکاپ

طبیعتا باید محل نصب تجهیز رو اول مشخص کنین و بعد فاصله tap تا ترنسمیتر رو ببینید چقدر هست و‌متراژ تیوب رو دربیارید

از کجا بفهمم که چقدر تیوب نیاز دارم برای نقشه هوکاپ چندتا تیوب سه متری محاسبه اش چجوریه