سوال در رابطه با دیتاشیت

تجهیز Li0006 از نوع فلوتر یا servo level gauge است. و بالای مخزن به صورت top mounted نصب شده است. جهت نصب استند پایپ لازم نیست ولی می تواند استیلینگ ول داشته باشد یا نصب ش مانند سروو گیج باشد که در بسته هم توضیح داده شده است.با سلام خدمت استاد لطفی.منظور از نوت 1 که نوشته level gauge shall be installed on stand pipe در این دیتاشیت مربوط به یک فلوتر که در استیلینگ ول قرار دارد و ضمیمه کردم چیست؟و اینکه در دیتاشیت float movement را نوت 1 ذکر کرده.آیا اشکالی صورت گرفته؟فکر میکنم وقتی فلوتر در استیلینگ ول در نظر گرفته شده استند پایپ موضوعیت نداشته باشد! p& id و data sheet ضمیمه شده.با تشکر