خطر اتصال منیفولد به صورت thread

خیر مشکل نداره منیفلد های 3000 تا ۷۰ بار رو‌ راحت تحمل می کنن

روی خط آب ورودی بویلر با فشار 48bar یک گیج فشار داریم.
اتصال منیفولد به صورت thread هست و بالطبع اتصال گیج نیز پیچی خواهد بود.
به خاطر فشار بالا این کانکشن خطرناک نیست؟