محاسبه افت فشار در strainer

به طور کلی افت فشار اقلام به جز اریفیس از رابطه دارسی وسباخ(وایزباخ)محاسبه شده واکثر اونها در قالب گراف هایی ترسیم شده اند. برای فیلتر ها و استرینر ها بر اساس سایز مِش و جریان عبوری و بر حسب نوه استرینر(Yیا Basket)گراف ها در اینترنت در دسترس هستن.

نرم افزار Aspen hysis

@Eskandarlu#756 استاد جان ممنونم بابت راهنمایی تون ، میشه یک مثالی عملی ارائه بفرمائید؟


به این گراف نمونه توجه بفرمایید

دوستان افت فشار در strainer به چه شکل قابل محاسبه هست ؟