دلیل استفاده از کنتاکت باز سری شده با دستور set چیست؟

سلام وقت بخیر
کنتاکت بسته بوده
برای این استفاده کردیم که سیگنال همیشه یک داشته باشیم ،در این صورت هر وقت حافظه صفر باشه توسط برنامه ۱ میشه

سلام وقت بخیر

در این برنامه در Network2 عملکرد چگونه است ؟
دلیل استفاده از کنتاکت باز سری شده با دستور set چیست ؟