دلیل استفاده از کنتاکت باز سری شده با دستور set چیست؟

سلام وقت بخیر

در این برنامه در Network2 عملکرد چگونه است ؟
دلیل استفاده از کنتاکت باز سری شده با دستور set چیست ؟

2021-04-17/1618668629-131081-screenshot-3.png

سلام وقت بخیر
کنتاکت بسته بوده
برای این استفاده کردیم که سیگنال همیشه یک داشته باشیم ،در این صورت هر وقت حافظه صفر باشه توسط برنامه ۱ میشه