محاسبه rating کانکشن ولوهایی که از پایپ سایز کمتری دارند

با سلام
در آموزش ابزار دقیق برای پر کردن دیتا شیت یک کنترل ولو، سایز ولو را ۳ اینچ و سایز لاین را ۶ گرفتید . ولی هیچ صحبتی از reducer نکردید.

آیا خود وندور reducer را در نظر میگیرد یا اینکه فلنج ولو را ۶ اینچ میسازد؟

اگر بخواهیم rating فلنج ولو را درpmsپیدا کنیم باید به قسمت فلنج برویم یا ولوها؟

آیا ratingولو با ratingفلنجش همیشه یکسان است؟

آیا امکان این وجو دارد سایز بادی ولو با فلنجش متفاوت باشد؟

در واحد ابزاردقیق ما فقط سایز شیر رو محاسبه می کنیم و بعد از نهایی سازی آن توسط سازنده، سایز نهایی به همکاران لوله کشی داده میشه. نوع ردیوسر و الزاماتش توسط این همکاران در نظر گرفته میشه و نه ابزاردقیق به خاطر همین به ردیسرش اشاره نکردیم.