برای لاین مکش بهتره pt استفاده بشه یا pdt؟

اگه قراره این اختلاف با اتمسفر سنجیده شه طبیعتا pdt در غیر این صورت pt کمترین مقدار قابل اندازه گیری منفی ۱ بار هست

استاد سلام
استاد برای لاین مکش که فشاری تا 0/5- بار هست بهتره PT استفاده بشه یا PDT؟
و برای PT تا چه رنج فشار منفی داریم؟