مشاهده تصویر Plug ولو

توضیحاتی هم در خصوصش بدین که دوستان دیگه هم بدونن چه تایپی از ولو هست

چشم مهندس
Plug ولو است که قسمت داخلی ولو استوانه ای شکل است و در موارد on/of ای و کنترلی قابل استفاده میباشد

2020-02-10/1581353683-940273-162323.jpeg