ارتباط شبیه ساز مدباس با plcsim

سلام
سال نو شما مبارک
شبیه ساز مد باس هیچ ارتباطی با شبیه ساز پی ال سی plcsim بر قرار نمیکنه

با سلام.
شبیه ساز های مد باس که در بسته قرار داده شده آیا می تواند با plcsim هم ارتباط برقرار کند؟
با تشکر