مفهوم pilot در دیتا شیت pressure control valve

درود مهندس منظور از PILOT در دیتا شیت PRESSURE CONTROL VALVE چی هست ؟

لطفا قسمت pilot regulator valve را در بسته مشاهده کنین ( در قسمت رگولاتورها)