جنس nut & bolt ترموول با توجه به خوردگی c. s

درود. روی پایپی که جنسش C. S هست یک ترموول نصب شده که جنسش S. S هست. با توجه به خوردگی C. S ، جنس NUT & BOLT که ترموول را به خط وصل می کند چه متریال باید باشد؟ تشکر

قطعا استنلس استیل با کربن استیل خوردگی ایجاد میکنه اما
واحد پایپینگ روی کربن استیل یک رنگ آمیزی ایجاد میکنه که از تماس مستقیم ترموول استنلس استیل و پروجکشن نازل کربن استیل جلوگیری میکنه.
البته رنگ آمیزی بایستی سالی یکبار فرضا مجددا انجام بگیرد
(این کار در دوره های تعمیر و نگه داری حتما چک میشه)

1 پسندیده