Nominal range vs mesearment range

سلام
۱- آیا naminal range وmesearment range برای همه ی گیج ها(فشار و دما) در همه برندها تعریف میشه؟
۲-اگر رنج اندازه گیری مورد نیاز ما 200تا ۲۹۰ سانتیگراد باشد میتوان گیجی با۳۰۰ =naminal و mesearment range=270 انتخاب کرد یا باید یه پله بالاتر و 0تا ۴۰۰ انتخاب کنیم؟

1- بله تعریف میشه
2- اگر میزان دیزاین 290 هست در نظرگیری 0 تا 300 اکتفا می نماید.

2- پس measurement range برای چیست؟

به طور مثال بازه instrument range برابر است با 0 تا 300 و بازه Measurement range برابر است با 10 تا 290. عملا بازه ای است که امکان اندازه گیری وجود دارد