فرق بین ولو mov و kv چیست؟

سلام بر دوستان .
فرق بین این دو ولو در چیست؟ممنون
Mov
Kv

مهندس سلام
ولوهای kv که از نوع on/off هست منظورشونه

حرف اول k طبق استاندارد isa s5.1 به time, schedule برمیگرده و بنابراین ولوهای kv ولوهایی هستند که براساس یک رویه زمانی مشخص باز یا بسته می شوند

1 پسندیده

پاسخ در بسته مشخص است
عبارت Kv هم استاندارد ضریب ولو در دیمانسیون انگلیسی هست
Cv=1.156Kv