ارتباط بين measuring range گيج فشار و PN ديافراگم

يه سوال از خدمتتون در مورد ديافراگم سيل دارم، اينكه چه ارتباطي بين measuring range گيج فشار و PN ديافراگم سيل وجود دارد كه از نظر فني در موقع combination بايد رعايت شود.

طبیعتا تحمل فشار كاري ديافراگم سيل رو بايد حتما در رنج اندازه گيري تجهيز چك كنين مثلا نميشه گيجتون صفر تا ٦٠ رو اندازه گيري كنه و press nominal ديافراگم سيل pn10 انتخاب بشه
حتما بايد تحمل فشارش تا جايي كه گيج اندازه گيري ميكنه باشه