مقادیر instrument range و calibration range در طراحی دیتا شیت ها

سلام استاد
مقادیر instrument range و calibration range در طراحی دیتا شیت ها چگونه در نظر گرفته میشه و با توجه به مقادیر max, min, norm که داریم آیا این مقادیر قابل استخراجه؟

درود بر شما در قسمت ترنسمیتر فشار کاملا توضیح دادم