Inactive length for capacitance level transmitter

سلام

در کاتالوگ ترانسمیترهای لول خازنی از طولی بنام inactive نام میبرند. مثلا طول کل 6 متر است و ۲متر inactive است و4 متر هم نهایتا اندازه میکند. این inactive lenght برای چیست و آیا در تمام ترانسمیترها لول خازنی وجود دارد؟

در رادارها نیز چنین طولی وجود دارد. عموما برای حالتی است که بالای مخزن شما خالی است و نیازی به اندازه گیری ندارد. مثلا ارتفاع مخزن 6 متر است ولی بیشترین ارتفاعی که داخل تانک وجود خواهد داشت 3 متر است.

1 پسندیده