اعمال ضریب همزمانی برای تابلوها طبق استاندارد iec61439-2

@ali_akbari76#876 بله همین طوره

سلام . سوال خوبی بود. یادتان باشد اعمال ضریب همزمانی به نظر طراح بستگی دارد و اعداد مندرج در استاندارد و هندبوکها صرفا یک راهنما و توصیه هستند. به عنوان طراح احتمال همزمان شدن سه فیدر بر روی فاز r را می توان محتمل دانست.

ممنون استاد .پس اینجا به نظر طراح برای تابلو اصلی این ضریب مثلا برای سه فیدر فاز r اعمال نشده ولی می توان طبق تشخیص طراح این ضریب را برای این تابلو اعمال کرد .

سلام و خسته نباشید
در بسته تاسیسات الکتریکی استاد عزیز مهندس ساسانفر در بخش براورد بار تمرین 1 بعد از مشخص شدن فیدر های تابلو اصلی آیا نباید ضریب همزمانی اعمال کرد ؟
به طور مثال در تابلو اصلی فاز r سه فیدر دارد و طبق استاندارد مذکور ضریب 0.9 برای جمع مصارف این فیدر یعنی 17558 وات اعمال شود؟