تعداد دیافراگم در پمپ های Double Diaphragm

منظور من از Double Diaphragm پمپ های AODD نیست. منظورم مثل جلسه دو که عکس گذاشتید و گفتید پمپ دابل دیافراگم هست و من فکر کردم که:
1- آیا دو عدد دیافراگم روی هم قرار گرفته و باعث ضخامت بیشتر آن شده؟

2- علاوه بر این که در جلو این دو دیافراگم سیال قرار میگیره و پمپ میشه،آیا بین این دو دیافراگم سیال جریان پیدا میکنه و پمپ میشه؟

3- تعداد دیافراگم مثل تعداد پروانه در پمپ های چند مرحله ای با توجه به نیاز فرایندی امکان اضافه شدن داره؟ یا محدودیت داریم؟

اول بخش سوم: تعداد دیافراگم زیاد نمیشه چون دلیلی براش وجود نداره ولی میشه به میل لنگ کَلِّگی اضافه کرد با هدف افزایش دبی.
در خصوص ما بقی سوالات منظور از دیافراگم دو تایی، دو عدد دیافراگم هست ولی گاهی برخی سازنده ها مثل LEWAاز اصلاح دیافراگم چند لایه استفاده میکنن که به نوعی میشه دیافراگم با ضخامت بالا و به معنای دیافراگم تو تایی نیست

بین دو دیافراگم هیچ سیالی در جریان نیست و پمپاژ نمیشه و تنها لایه جداساز هست