محاسبات مربوط به کالیبراسیون بخش D/P Type Level Transmitter

با سلام
جناب آقای مهندس لطفی آیا محاسبات مربوط به کالیبراسیون بخش D/P Type Level Transmitter نباید مطابق عکس پیوست باشد؟

قبلا در این خصوص پاسخ دادم و فایل اصلاحیه ش رو هم ارائه کردم ( موضوع تکراری است) لطفا این مورد رو جستجو کنین پیدا خواهید کرد