استاندارد اسکیل پرشر گیج و قانون 1/3 میانی

ips-in-110
api-551

استاندارد ASME B.40.1 رو پیدا کردم که صحبت های شما رو تائید میکنه

شما تو ویدئو برای اسکیل پرشر گیج قانون 1/3 میانی رو بیان کردید و خیلی بکارم اومده به همکارانم که این قانون رو توضیح میدم قابل قبول براشون نیست میخاستم بدونم از کدوم منبع یا استانداردی برداشت شده ؟ ممنون