دپارتمان پایپینگ و فرآیند


پایپینگ طراحی فرآیند طراحی مبدل های حرارتی طراحی خطوط لوله شبیه سازی مبدل های حرارتی شبیه سازی فرآیند شیرآلات صنعتی
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
0 7 دسامبر 6, 2022
1 18 دسامبر 3, 2022
1 16 دسامبر 3, 2022
1 16 دسامبر 3, 2022
1 16 نوامبر 22, 2022
0 19 نوامبر 20, 2022
1 18 نوامبر 20, 2022
3 34 نوامبر 20, 2022
1 15 نوامبر 20, 2022
2 31 نوامبر 19, 2022
1 22 نوامبر 14, 2022
1 20 نوامبر 14, 2022
4 124 نوامبر 14, 2022
9 138 نوامبر 8, 2022
1 27 نوامبر 7, 2022
7 143 نوامبر 6, 2022
1 63 نوامبر 5, 2022
1 37 نوامبر 5, 2022
1 24 اکتبر 29, 2022
3 45 اکتبر 29, 2022
4 89 اکتبر 29, 2022
1 77 اکتبر 29, 2022
6 102 اکتبر 27, 2022
2 71 اکتبر 27, 2022
2 43 اکتبر 26, 2022
1 70 اکتبر 24, 2022
1 78 اکتبر 24, 2022
1 78 اکتبر 24, 2022
1 153 اکتبر 24, 2022
1 106 اکتبر 24, 2022