دپارتمان مواد و بازرسی   بازرسی جوش -NDT


موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
4 112 اکتبر 16, 2022
1 50 اکتبر 16, 2022
1 58 آگوست 23, 2022
1 70 آگوست 15, 2022
1 90 مارس 30, 2022
1 87 مارس 30, 2022
1 127 ژانویه 31, 2022
3 89 ژانویه 26, 2022
2 92 ژانویه 23, 2022
1 77 نوامبر 27, 2021
3 91 نوامبر 27, 2021
3 76 نوامبر 27, 2021
1 71 نوامبر 20, 2021
2 92 نوامبر 20, 2021
1 72 ژانویه 3, 2021
2 55 ژانویه 3, 2021
1 71 نوامبر 28, 2020
1 102 نوامبر 28, 2020
1 84 نوامبر 28, 2020
1 80 نوامبر 28, 2020
2 287 می 13, 2020
2 155 می 13, 2020