دپارتمان مواد و بازرسی   بازرسی جوش -NDT


موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 39 می 14, 2023
4 145 اکتبر 16, 2022
1 80 اکتبر 16, 2022
1 128 آگوست 23, 2022
1 105 آگوست 15, 2022
1 118 مارس 30, 2022
1 116 مارس 30, 2022
1 149 ژانویه 31, 2022
3 112 ژانویه 26, 2022
2 119 ژانویه 23, 2022
1 111 نوامبر 27, 2021
3 118 نوامبر 27, 2021
3 99 نوامبر 27, 2021
1 94 نوامبر 20, 2021
2 146 نوامبر 20, 2021
1 93 ژانویه 3, 2021
2 81 ژانویه 3, 2021
1 101 نوامبر 28, 2020
1 209 نوامبر 28, 2020
1 108 نوامبر 28, 2020
1 99 نوامبر 28, 2020
2 644 می 13, 2020
2 383 می 13, 2020