What is vented bonnet

سلام
در سیفتی ولوهامنظور از vented bonnet چیست؟ چه فرقی با open و close بونت دارد؟

درود بر شما در ابزاردقیق کاربردی توضیح داده شده ولوهای بیلوز تایپ باید یک سوراخ ونت روی بونت داشته باشند تا در اثر باز و بسته شدن بیلوز وکیوم نگردد و نترکد. ولوهای کانونشنال عملا closed vent خواهند بود.

یعنی ولوهای های بیلوز دار open ventedخواهند بود؟

بله