What is material buildup

سلام

در دیتا شیت radar level transmitter در قسمت دیتاهای پروسسی از (yes/No) material buildup نام میبرند منظور از آن چیست و د شرایطی yes و در چه شرایطی بایدNo ذکر شود؟

با سلام

معمولا در بالای radar level transmit ها یک قطعه محافظ نصب شده است که برای بالا بردن ضریب اندازخ گیری و ساپورت بهتر prob میباشد این فطعه علاوه بر ساحتار محافظتی برای شرایطس که سیال بصورت ویسکوز یا حاوی solid برای بالابردن دقت اندازه گیری میشود.

برای شما کاتالوگ شرکت Rosemont رو ارسال میکنم تا با قطغات radar type و کاربرد آن هم آشنا بشد.

با تکر
Product data sheet rosemount-5300 level transmitter.pdf (5.2 مگابایت)

استاد آیا این مخصوص رادار تماسی(گایدد وی ) است یا برای رادارهای غیر تماسی هم کاربرد دارد؟

برای رادارهای غیر تماسی میتئنی به سایت شرکت بری و کاتالوگ رو دانلود کنی البته تفاوت چندانی با هم ندارن