طراحی برای voting

سلام
فرض بفرمایید روی مخزنی یک ترانسمیتر برای تشخیص سطح HH(سیگنال ESD) یکی ترانسمیتر دیگر برای LL (سیگنال ESD) و یک tank gauging system هم داریم یعنی مجموعا سه تا ترانسمیتر سطح وجود دارد.
حال آیا میتوان بجای اینکه سناریو بالا را انجام داد بدین صورت عمل کنیم که یک voting دو از سه درنظر بگیریم؟ به بیان دیگر سیگنال سطح tank gaugingرا به صورت هاردوایر به ESD بفرستیم و در آنجا با تشکیل یک اینتر لاک این امر را محقق سازیم؟

برای طراحی voting همیشه یک ست پوینت در نظر گرفته می شود. سیگنال HH و LL را نمی توان باهم voting کرد ولی می توان سیگنال ترنسمیتر TGS را به ESD فرستاد و آن را با HH به طور مثال Voting 2 oo 2 کرد.