VIC CONTROL تعمیر و کالیبراسیون یک ویسکو متر آمریکایی

سلام جناب مهندس ما تو شرکت یک ویسکو متر داریم که خراب شد است آیا فرد یا شرکتی را سراغ دارید برا تعمیر و کالیبراسون ۰۹۲۲۲۹۲۵۰۳۱ در صورت نیاز کاتالگ و جزئیات را بفرستم خدمت شما

درود خیر متاسفانه