پروتکل uss در s7-1200

سلام
در ارتباط سریال PLC با یک مجموعه درایو. اگر پروتکل بصورت معمول مودباس RS485 باشد نوع ارتباط مستر اسلیو است.
یعنی PLC مستر و درایوها Slave هستند. در اینجا برنامه نویسی اصلی روی PLC انجام می گیرد و PLC در اینجا مقادیر خانه های حافظه درونی درایو VFD را می خواند یا مقادیر آن را تغییر می دهد. برای خود درایو به جز تنظیم پارامترهای ارتباط سریال نیازی به برنامه نویسی وجود ندارد.

اگر من بخوام چند اینورتر میکرو مستر زیمنس رو شبکه کنم با پی ال سی .برای هر اینورتر باید برنامه جدا بنویسم