استفاده از Ultrasonic برای اندازه گیری میترینگ

در حالت میترینگ از چند زوج سنسور استفاده میشه بابت همین دقت اندازه گیری بالا میره لطفا قسمت میترینگ رو مشاهده کنین

در مورد Ultrasonic که فرمودین برای اندازه گیری میترینگ استفاده میشه این روش در بهترین حالت مگر دقت اندازه گیری 0.75 تا 1 درصد را نمیدهد؟
تو روش های میترینگ مگر نبایستی دقت اندازه گیری نزدیک به صفر باشد.