ارتباط سریال UART و یا USART

آیا می توان ارتباط سریال، UART و یا USART را نوعی پروتکل ارتباطی تلقی کنیم.

بله

سلام دوست عزیز، جواب سوال شما بسته به تعریف شما از پروتکل ارتباطی داره. ارتباط های سریال، از یک دیدگاه میتونن پروتکل ارتباطی تلقی بشن. ولی پروتکل های ارتباطی دیگری هم روی ارتباط سریال ساخته میشن که با اون دید، ارتباط سریال بیشتر نقش انتقال داده رو داره و خودش پروتکل تلقی نمیشه.