طول U برای ترموول

سلام

1- اشاره میشه که اگر سیال ما گاز باشد نیازی نیست که طول Uدر ترموول در 1/3 میانی پایپ باشه و صرفا کافیه که اندکی وارد پایپ بشه آیا این مطلب در استانداری آمده است؟
2- طول U در ترمول حتماباید اعداد خاصی باشند مثلا اشاره شد که برای ۱۲ اینچ 350میلی متر بگیردآیا میتوان مثلا 370میلی متر انتخاب کرد (که در 1/3 میانی واقع میشوند) ؟یعنی سازنده این طول را نیسازند یا نه فقط طول های خاصی را میسازند؟

1- خیر استاندارد نیست ولی به دلیل ماهیت گاز که در تمام نقاط آن دما تقریبا یکسان است می توانید الزام 1/3 را رعایت نکنید.
2- بله می توان طول را تغییر داد ولی میزان نهایی آن پس از انجام محاسبات Wake frequency به دست می اید. افزایش طول u منجر به افزایش گردابه و ورتکس در اطراف Shank خواهد شد.