Turndown ratio (TR) for flow meter

سلام

۱- اشاره شد turndown ratio توربین فلومیتر ها 10:1 است. آیا این بدین معنا است که مثلا اگر فلو مینیمم 30 باشد ماکسیمم فلو نهایتا میتواند 300 باشد و برای مقادیر بالاتر 300 استفاده از توربین صحیح نیست؟

2- آیا میتوان مثلا در یک توربین فلومیتر با instrument range از ۳۰ تا ۳۰۰ میزان LRVو URVرا خیلی به هم نزدیک کرد مثلا LRV:50 و URV:52باشد؟

3- آیا تعریف turndown در فلومیتر ها با PTها متفاوت است؟

1- بله کاتالوگ پیوست را مطالعه نمایید.
2- معمولا در طراحی ها فلوی ماکزیمم حدود 90 درصد اسپن فلومتر قرار میگیرد. برای مثال شما عملا فلومتر مناسبی انتخاب نشده است.
3- خیر زیرا تجهیزات ترنسمیترفشار نیز دارای turn down هستند برای تجهیزات یوکوگاوا این میزان 100:1 است.
COM 20.03.02 EN.pdf (3.8 مگابایت)