دیتا شیت فلومیتر Turbuine

نمونه فایل isa datasheet ها به شما داده شده در قسمت مدارک مهندسی و فولدر دیتاشیت
فرم خام داره و طبق موارد تدریس شده تکمیلش فرمایید

سلام جناب مهندس لطفی روزتون بخیر
مهندس جان یک نمونه دیتا شیت فلومیتر Turbuine نیاز دارم ممنونم