چگونه در سیالات دو فازه سطح سیال پایینی مشخص می شود؟

ممنونم

@zzzzz#2710 در واقع منظورم سطح interface هست

با سلام مهندس در level displacer چگونه در سیالات دو فازه سطح سیال پایینی مشخص می شود؟

میزان اینترفیس رو به طور دقیق نمیشه مشخص کرد مثلا نمیشه گفت نیم متر نفت روی ۳ متر اب قرار گرفته. ما در در واقع برای حالاتی از دیسپلیسر استفاده می کنیم که نمی خواهیم سطح پایینی ما از حدی بیشتر شه و‌در واقع بخواهین درین کنیمش برای همین موقعی که کالیبره می کنیم zero رو بر حسب چگالی مایع سبک و span رو بر حسب مایع سنگین در نظر می گیریم طبیعتا هر چقدر وزن دیسپلیسر بیشتر کاهش یابد یعنی داریم به span نزدیک میشیم و در واقع یعنی سطح مایع سنگین زیری داره بیشتر میشه پس باید شروع به درین کنیم