اجرایی بودن اتصال به شبکه

در بسته طراحی تابلو mv/lv انجام شده

سلام استاد

در بخش اول فصل 4 ، تصویری به صورت زیر نمایش داده شده است . آیا شکل (( الف )) اجرایی است ؟
چون زمانی می توان کابل ها را زمین کنیم که برق شبکه قطع باشد ، همچنین زمان برق دار شدن شبکه را نمی دانیم تا از اتلاف توان عبوری به زمین جلوگیری کنیم .

در شکل (( ب )) کلیدی که خط را به زمین وصل می کند ، نباید بعد از کلید سری که روی خط وصل است باشد ؟

2020-10-06/1601969923-948211-image-300.png

این مشکل در شکل زیر ، که مریوط به اتصال به دو فیدر است تکرار شده است (در شکل مربوط به اتصال به رینگ اصلی هم چنین مشکلی وجود دارد) .

2020-10-06/1601976344-423047-image-301.png

ای کاش مثلا نقشه توزیع برق یک شهر یا شهرک صنعتی که چنین معماری دارند رو هم نشون میدادین تا با مثال های واقعی هم آشنا می شدیم .

بله اجرایی است . پس از بی برق شدن شبکه جهت کار اکیپ تعمیرات بر روی شبکه ارت سوییچ بسته می شود تا اکیپ بتواند با آسودگی خاطر بر روی خط کار کند

@sasanfar#2781

اینکه وجود ارت سوییچ برای آسودگی خواطر تیم تعمیرات است قبول ، سوال من مکان قرارگیری این ارت سوییچ ها است !؟ . ارت سوییچ به نظر من باید بعد از سکسیونر قرار بگیرد .

چون تیتر فصل (( معماری شبکه توزیع MV و LV )) است چه خوب میشد نقشه توزیع برق یک شهر یا شهرک صنعتی که چنین معماری هایی دارند رو هم نشون میدادین ، حتی اگر چنین شهر یا شهرک صنعتی وجود خارجی هم نداشت .