اجرایی بودن اتصال به شبکه

@sasanfar#2781

اینکه وجود ارت سوییچ برای آسودگی خواطر تیم تعمیرات است قبول ، سوال من مکان قرارگیری این ارت سوییچ ها است !؟ . ارت سوییچ به نظر من باید بعد از سکسیونر قرار بگیرد .

چون تیتر فصل (( معماری شبکه توزیع MV و LV )) است چه خوب میشد نقشه توزیع برق یک شهر یا شهرک صنعتی که چنین معماری هایی دارند رو هم نشون میدادین ، حتی اگر چنین شهر یا شهرک صنعتی وجود خارجی هم نداشت .

سلام استاد

در بخش اول فصل 4 ، تصویری به صورت زیر نمایش داده شده است . آیا شکل (( الف )) اجرایی است ؟
چون زمانی می توان کابل ها را زمین کنیم که برق شبکه قطع باشد ، همچنین زمان برق دار شدن شبکه را نمی دانیم تا از اتلاف توان عبوری به زمین جلوگیری کنیم .

در شکل (( ب )) کلیدی که خط را به زمین وصل می کند ، نباید بعد از کلید سری که روی خط وصل است باشد ؟

این مشکل در شکل زیر ، که مریوط به اتصال به دو فیدر است تکرار شده است (در شکل مربوط به اتصال به رینگ اصلی هم چنین مشکلی وجود دارد) .

ای کاش مثلا نقشه توزیع برق یک شهر یا شهرک صنعتی که چنین معماری دارند رو هم نشون میدادین تا با مثال های واقعی هم آشنا می شدیم .

بله اجرایی است . پس از بی برق شدن شبکه جهت کار اکیپ تعمیرات بر روی شبکه ارت سوییچ بسته می شود تا اکیپ بتواند با آسودگی خاطر بر روی خط کار کند

در بسته طراحی تابلو mv/lv انجام شده