سوالی در رابطه با یکی از شروط طراحی اتاق ترانسفورماتور

نه بهتر نیست . چون تراز کف پست معلوم است اما دریچه مشخص نیست . از کجای دریچه ؟

@sasanfar#2598
اگر دریچه به صورت عمودی نصب شده باشد ، تراز را از پایین ترین جایی که راه نفوذ دارد در نظر می گیریم . تا از ورود آب جلوگیری شود .

سلام استاد

در بخش سوم فصل 4 ، بهتر نیست شرط شماره 8 به این صورت باشد که (( دریچه ورودی تهویه اتاق )) ، حداقل 20 سانتی متر از سطح احتمالی سیلابروهای منطقه بالاتر باشد ؟

@mohammadtaghi_2020#2644 نظر شماست و نظر بدی هم نیست. به دفتر تدوین مقررات ملی مبحث 13 نظرتان را ارسال فرمایید