نصب منیفولد قبل از سیفون در گیج های فشار

درود از بالا به پایین اول گیج بعد سیفون بعد منیفلد زیرا موقعی که تخلیه میشه باید سیفون هم تخلیه شه

جناب مهندس لطفی سلام
مهندس چرا در گیج های فشار که روی لاین steam قرار دارند منیفولد را قبل از سیفون نصب می کنند؟
ممنونم