جانمایی تجهیزات در واحد به عهده کیست؟

جانمایی تجهیزات در واحد از قبیل کوره-مبدل-پمپ-و … بعهده کیست؟ ونیز جانمایی واحدها در پالایشگاه بعهده کیست؟ با سلام و تشکر

@shushy#2465
با سلام و احترام
این کار در عهده دیسیپلین piping است اما با همفکری سایر دیسیپلین ها نیز صورت می پذیرد.