تغذیه انشعابات بر اساس قدرت قراردادی

شما ظاهرا فیلمها رو گوش نمی دهید یا اسلایدها را دقیق نمی خوانید هم در اسلاید و هم در توضیحات گفته شده بیش از 7 مگاوات باید به سراغ ولتاژ فوق توزیع بروید

@sasanfar#2590

چون فکر می کردم پست فوق توزیع ، برق را از شبکه انتقال می گیرد و تبدیل به ولتاژ فوق توزیع می کند من به این شکل سوال پرسیدم ( قبلش توضیحی درباره کارکرد پست ها داده نشده بود ). پس با توجه به چیزی که متوجه شدم برای توان های بیش از 7 مگا وات باید از پست انتقال یک انشعاب 132 یا 66 یا 63 اختصاصی تا نزدیکی های پلنت کشیده شود و بعد بر حسب نیاز به فشار متوسط و فشار ضعیف تبدیل شود ؟

@sasanfar#2588
از آنجایی که توان درخواستی یک مجموعه کوانتیزه یا پیمانه ای نیست اگر در محدوده 30 تا 45 کیلو وات بود باید از چه شبکه ای تغذیه شود .

@mohammadtaghi_2020#2633
بدیهی است بین این دو عدد و اساسا بین هر دو رنج نامی دیگر به توان بالاتر درخواست تان را باید تغییر بدهید

@mohammadtaghi_2020#2634 بله

سلام استاد

در بخش سوم فصل 3 ، بخش تغذیه انشعابات بر اساس قدرت قراردادی ، در دسته بندی ها توضیحی برای توان بین 30 تا 45 کیلو وات داده نشده است .
برای توان های بیش از 7MW باید از چه شبکه ای استفاده کرد ؟ در آموزش گفته شده احداث و تجهیز پست فوق توزیع ، یعنی باید از شبکه انتقال کابل کشی بشه تا نزدیکی های دیماند و بعد به فوق توزیع ، توزیع فشار متوسط و توزیع فشار ضعیف تبدیل شود یا به شکل دیگه ای است ؟ نمیشه از خود پست فوق توزیع استفاده کرد ؟ اگه میشه چجوری ؟ عمومی یا خصوصی ؟

بین 30 تا 45 کیلووات دسته بندی وجود ندارد
مقادیر نرمال قدرتها همین هایی است که عرض شد

باید پست فوق توزیع احداث کنید و ولتاژ فوق توزیع تحویل شده را به ولتاژهای مورد نیاز پلنت تان تغییر بدهید

@mohammadtaghi_2020#2632
نام گذازی پست های ترانسفورماتوری بر اساس ولتاژ شبکه ی بالادستی انجام می شود استاد ؟