تغذیه انشعابات بر اساس قدرت قراردادی

@mohammadtaghi_2020#2634 بله

@sasanfar#2590

چون فکر می کردم پست فوق توزیع ، برق را از شبکه انتقال می گیرد و تبدیل به ولتاژ فوق توزیع می کند من به این شکل سوال پرسیدم ( قبلش توضیحی درباره کارکرد پست ها داده نشده بود ). پس با توجه به چیزی که متوجه شدم برای توان های بیش از 7 مگا وات باید از پست انتقال یک انشعاب 132 یا 66 یا 63 اختصاصی تا نزدیکی های پلنت کشیده شود و بعد بر حسب نیاز به فشار متوسط و فشار ضعیف تبدیل شود ؟

باید پست فوق توزیع احداث کنید و ولتاژ فوق توزیع تحویل شده را به ولتاژهای مورد نیاز پلنت تان تغییر بدهید

بین 30 تا 45 کیلووات دسته بندی وجود ندارد
مقادیر نرمال قدرتها همین هایی است که عرض شد

شما ظاهرا فیلمها رو گوش نمی دهید یا اسلایدها را دقیق نمی خوانید هم در اسلاید و هم در توضیحات گفته شده بیش از 7 مگاوات باید به سراغ ولتاژ فوق توزیع بروید

@sasanfar#2588
از آنجایی که توان درخواستی یک مجموعه کوانتیزه یا پیمانه ای نیست اگر در محدوده 30 تا 45 کیلو وات بود باید از چه شبکه ای تغذیه شود .

@mohammadtaghi_2020#2632
نام گذازی پست های ترانسفورماتوری بر اساس ولتاژ شبکه ی بالادستی انجام می شود استاد ؟

@mohammadtaghi_2020#2633
بدیهی است بین این دو عدد و اساسا بین هر دو رنج نامی دیگر به توان بالاتر درخواست تان را باید تغییر بدهید

سلام استاد

در بخش سوم فصل 3 ، بخش تغذیه انشعابات بر اساس قدرت قراردادی ، در دسته بندی ها توضیحی برای توان بین 30 تا 45 کیلو وات داده نشده است .
برای توان های بیش از 7MW باید از چه شبکه ای استفاده کرد ؟ در آموزش گفته شده احداث و تجهیز پست فوق توزیع ، یعنی باید از شبکه انتقال کابل کشی بشه تا نزدیکی های دیماند و بعد به فوق توزیع ، توزیع فشار متوسط و توزیع فشار ضعیف تبدیل شود یا به شکل دیگه ای است ؟ نمیشه از خود پست فوق توزیع استفاده کرد ؟ اگه میشه چجوری ؟ عمومی یا خصوصی ؟