محاسبه ضریب همزمانی

سلام در مخرج کسر بارهای متصل یا connected load قرار می گیرند . بار استند بای بار متصل شده می باشد. هم رزرو هم استند بای مترادف و هر دو عرف هستند

@sasanfar#2584
با فرض قبول این موضوع که ، استندبای / رزرو / پشتیبان ، مترادف هستند . اصلا به چه بارهایی استندبای / رزرو / پشتیبان میگویند ؟ طبق چیزی که از بخش سوم فصل 3 ، بخش (( یک نمونه از لود لیست )) متوجه شدم ، مثلا اگر یک پمپی در حین کار مشکل دار شد و از مدار خارج شد و برای این مشکل پیش بینی هایی انجام داده بودیم و یک پمپ جایگزین قرار داده بودیم که بلافاصله وارد مدار شود به این پمپ دومی ، پمپ استندبای / رزرو / پشتیبان می گوییم . اگر تعریف استندبای / رزرو / پشتیبان این است ، پس نباید در مخرج کسر فرمول ضریب همزمانی (درخواست) ، توان موتور دومی را در نظر بگیریم و همچنین ضریب همزمانی این بار را در لود لیست باید صفر در نظر گرفت . نظر شما چیست ؟

گفتم استدبای ( آماده به کار ) ، کنار رزرو / پشتیبان قرار نگیرد از این نظر بود که مثلا اصطلاحی که به بار بوستر پمپ آتش نشانی باید نسبت داده شود با اصطلاحی که باید به بار موتور دومی که در مثال بالا بیان کردم نسبت داده شود ، به نظرم یک تفاوت هایی باید داشته باشند چون درست است که هر دو بار ، گوش به فرمان یا آماده به کار هستند ولی باید بار مورد نیاز بوستر پمپ را در محاسبات بار مورد نیاز به حساب آورد ولی بار موتور دومی را نباید در محاسبات بار مورد نیاز مجموعه به حساب آورد . نظر شما چیست ؟ اگر درست می گویم پس باید در لود لیست برای بارهایی که در دسته بندی مشابه بوستر پمپ قرار می گیرند از نماد ((SB)) که از ((StandBy)) گرفته شده و برای بارهایی که در دسته بندی مشابه موتور دومی که در مثال بالا بیان کردم قرار می گیرند از نماد ((B یا S)) که از ((إBackup یا Support)) گرفته شده استفاده شود .

چقدر خوب میشه که تمام سوالات ، پاسخ ها ، ابهامات و ویرایش ها EIP در قالب یک ویدیو در اختیار بچه ها قرار بگبرد .

با فرض قبول این موضوع که ، استندبای / رزرو / پشتیبان ، مترادف هستند . اصلا به چه بارهایی استندبای / رزرو / پشتیبان میگویند ؟ طبق چیزی که از بخش سوم فصل 3 ، بخش (( یک نمونه از لود لیست )) متوجه شدم ، مثلا اگر یک پمپی در حین کار مشکل دار شد و از مدار خارج شد و برای این مشکل پیش بینی هایی انجام داده بودیم و یک پمپ جایگزین قرار داده بودیم که بلافاصله وارد مدار شود به این پمپ دومی ، پمپ استندبای / رزرو / پشتیبان می گوییم . اگر تعریف استندبای / رزرو / پشتیبان این است ، پس نباید در مخرج کسر فرمول ضریب همزمانی (درخواست) ، توان موتور دومی را در نظر بگیریم و همچنین ضریب همزمانی این بار را در لود لیست باید صفر در نظر گرفت . نظر شما چیست ؟

گفتم استدبای ( آماده به کار ) ، کنار رزرو / پشتیبان قرار نگیرد از این نظر بود که مثلا اصطلاحی که به بار بوستر پمپ آتش نشانی باید نسبت داده شود با اصطلاحی که باید به بار موتور دومی که در مثال بالا بیان کردم نسبت داده شود ، به نظرم یک تفاوت هایی باید داشته باشند چون درست است که هر دو بار ، گوش به فرمان یا آماده به کار هستند ولی باید بار مورد نیاز بوستر پمپ را در محاسبات بار مورد نیاز به حساب آورد ولی بار موتور دومی را نباید در محاسبات بار مورد نیاز مجموعه به حساب آورد . نظر شما چیست ؟

سلام استاد

در بخش دوم فصل 3 ، از زمان 17:10 به بعد ، در محاسبه ضریب همزمانی ، برای مخرج کسر ، گفته شده که بارهایی که استندبای هستند را هم باید در محاسبات لحاظ کنیم . همچنین در بخش سوم فصل 3 ، از زمان 17:25 به بعد ، بخش ((یک نمونه از لود لیست)) ، گفته شده که ضرایب همزمانی تجهیزاتی که استندبای هستند را صفر در نظر میگیریم . اگر باید ضریب همزمانی (درخواست) وسایلی که استندبای (پشتیبان / رزرو) هستند را صفر در نظر بگیریم پس در محاسبه مخرج کسر ضریب همزمانی ، نباید توان وسایلی که استندبای هستند را لحاظ کنیم (به نظر من برای تجهیزات پشتیبان (رزرو) از نام استندبای استفاده نشود بهتر است ، نظر شما چیست ؟) . میتونید این موضوع را توضیح بدین ؟

من فکر می کنم بادی حضوری صحبت کنیم . به این صورت به نتیجه نمی رسیم