مباحث موجود در بسته آموزشی درایو

سلام جناب مهندس کرباسی
درباره فیلترها و تاثیر آنها در ساختار سخت افزاری درایو در بسته آموزش داده شده است. همچنین نحوه انتخاب توان مناسب با توجه به نوع load که ND یا HD است نیز بصورت کامل توضیح داده شده است.
با تشکر

با سلام
در بسته آموزشی درایو آیا در مورد مطالب زیر بحث خواهد شد؟
انواع فیلتر هارمونیکهای اکتیو و پسیو (EMC filter , du/dt filter , sine filter , …) و همچنین انواع چکها و ترمزها و مقاوتهای متصل به درایو و زمان استفاده از آنها
نحوه انتخاب درایو براساس ضرایب تعدیل و نوع کاربرد آن و کار در شرایط normal , heavy