فلنج اریفیس ها چگونه به کار می رود؟

@shushy#2369
بصورت معمول در ارفیس فلنج ها از دو فیس RTJ و Raised faced استفاده میشود. معمولا خود فلنج هم از wn استفاده میشود. استفاده از jack screw برای باز و بست ساده تر نیز مورد توجه قرار گیرد.

فلنجی که برای اریفیس ها بکار میرود بصورت پک همراه با اوریفیس پلیت هست؟ نوع فلنج ان با توجه به انواع فلنج ها کدام است R.F یا F.F و …؟ البته بعد از عرض سلام و تشکر از پاسخ سوالات قبلی