نمودار گشتاور سرعت

با سلام
از روی نمودار گشتاور سرعت موتور ها که ۴ تیپ نمودار دارند A،B،C،D چگونه جریان اولیه یا راه اندازی را تشخیص می دهیم که بالا است یا پائین؟

سلام
از روی نموداری که در جلسه 6 کشیدم هر کدام که در نقطه شروع روی نمودار بالاتر هستند جریان اولیه بالاتری دارند.
یعنی تیپ D بالاترین جریان راه اندازی را دارد.
گشتاور و جریان متناسب با هم هستند.

2020-07-29/1596024733-247897-abcd.jpeg